Certifikáty dezinfekce Palmapure

Kožní dráždivost

Odborný posudek ke zkoušce stanovení kožní dráždivosti na člověku - SZÚ

Dezinfekční roztok Palmapure není významné kožní dráždidlo.

 

Kožní snášenlivost

Odborný posudek ke zkoušce stanovení kožní snášenlivosti - SZÚ

Dezinfekční roztok Palmapure nemá potenciál dráždivosti pro kůži.

 

Baktericidní a fungicidní účinek

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek 986-2021

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek 985-2021

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek 985-2021 souhrn

Stanovení baktericidní a levurocidní účinnosti Palmapure - vzorek 3018

Stanovení hygienické dezinfence rukou Palmapure - vzorek 3019

Dezinfekční roztok Palmapure vykazuje podle ČSN EN 13727+A2 baktericidní účinnost.

Dezinfekční roztok Palmapure vykazuje podle ČSN EN 13624 fungicidní účinnost.

 

Virucidní účinek

Protokol o zkoušce ÚZIS Ostrava - virucidní účinek dezinfekčního přípravku

Dezinfekční roztok Palmapure vykazuje podle ČSN EN 14476+A2:2020 virucidní účinnost.

 

Hygienická dezinfekce rukou  

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek 984-2021

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek 984-2021 souhrn

SZÚ - Protokol o výsledku laboratorních zkoušek

Stanovení hygienické dezinfekce rukou Palmapure, vzorek 3017

Stanovení hygienicke dezinfekce rukou Palmapure

Přípravek Palmapure odpovídá požadavkům Hygienické dezinfekce rukou dle ČSN EN 1500.